قانون حاکم بر ماهیت دعوی بین ایران و آمریکا
56 بازدید
محل نشر: پنجمین همایش علمی و بزوهشی دانشگاه گیلان سال 77
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی