شناسايي و اجراي آرا داوري بين المللی
40 بازدید
محل نشر: ششمین همایش علمی وبزوهشی دانشگاه گیلان سال 78
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی