بررسی حقوقی فعالیت ها و خدمات نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران
38 بازدید
محل نشر: مجله فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی قم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی