ضمان تلف ونقص کالا از تاریخ فسخ
38 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی نامه مفید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی