محرمانه بودن داوری در تجارت بین المللی و مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
37 بازدید
محل نشر: پژوهش های روابط بین الملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
به مجله