مبادی حقوق مدنی (2)، اموال و مالکیت حق انتفاع، حق ارتفاق، وقف
48 بازدید
ناشر: نشرآثار حقوقی حقیق
نقش: نویسنده
شابک: 964-95893-8-4
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 3
زبان : فارسی